OBJEKT

 • Auditorier
 • Mötes- och konferensutrymmen
 • Representationslokaler
 • Offentliga lokaler och matsalar
 • Utställningslokaler
 • Restauranger och festlokaler
 • Hotell, ambassader, kontor mm
 • Foajéer
 • Bussar och flygplan
 • Buses and aeroplanes
 • Heltäckningsmattor och andra textilytor

Tvättning och skydd av textilierna ger besparingar på 80 % av kostnaderna för underhåll och förnyelse. På motsvarande sätt fördubblas textiliernas livstid.

#