• Regelbundet schemalagd

    Regelbundet schemalagd

    rengöring och skyddsbehandling av textilier

  • Vi förlänger

    Vi förlänger

    textiliernas livstid och behåller deraras ursprungliga utseende.

Professionellt textiltvätt


Vår metod baseras på regelbundet schemalagd rengöring och skyddsbehandling av textilier och lämpar sig för både nya och befintliga textilytor. Nya textilier skyddsbehandlas medan gamla först rengörs genom en lämplig rengöringsmetod innan de skyddsbehandlas.

Rätt valda

Rätt valda textilier kan höja trivseln och de akustiska egenskaperna i en lokal. Skyddsbehandling i kombination med regelbundet underhåll hjälper till att skapa en allmän kvalitetskänsla i lokalen och sparar samtidigt pengar.


Vi betjänar


Kundservice på vardagar
8.00–16.00.

Harri Kivimäki, försäljning
+358 45 134 9669
harri.kivimaki(at)hatex.fi

Serviceavtall


Idag är man i högre grad intresserad av kostnadsbesparingar på lång sikt och av att lokalerna hålls i representativt skick.

Serviceavtalet finns till för detta ändamål – när helhetsskötseln av textilytorna vilar i händerna på proffs kan våra kunder koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Det bästa resultatet får man oftast när alla gör det de är bäst på.


#

HA-TEX grundades i Finland år 2005. Företaget erbjuder
professionellt rengöring och skyddsbehandling av textilier.