HATEX TEXTILTVÄTT

Vår metod baseras på regelbundet schemalagd rengöring och skyddsbehandling av textilier och lämpar sig för både nya och befintliga textilytor. Nya textilier skyddsbehandlas medan gamla först rengörs genom en lämplig rengöringsmetod innan de skyddsbehandlas.

Metoden minskar uppkomsten av fläckar som inte går bort, eftersom skyddsmedlet försvårar för smuts att tränga in i själva fibrerna. Med regelbunden och korrekt planerad skötsel förlänger man textiliernas livstid avsevärt och behåller deras ursprungliga utseende.

Rätt valda

Rätt valda textilier kan höja trivseln och de akustiska egenskaperna i en lokal. Skyddsbehandling i kombination med regelbundet underhåll hjälper till att skapa en allmän kvalitetskänsla i lokalen och sparar samtidigt pengar.

#