RAKENNUSSIIVOUS

Olemme erikoissiivousyritys ja olemme siivonneet 15 vuoden aikana lukuisia ja erilaisia kohteita. Uutena palvelunamme on rakennussiivous. Paneudumme erityisesti tehokkuuteen ja luotettavaan omaan tiimiimme. Käytämme vain omaa henkilökuntaamme ja teemme varmasti sovitun työn tehokkaasti. Emme ehkä ole aina se edullisin, mutta saamme varmasti asiakkaan tyytyväiseksi.

Pystymme toimittamaan palveluamme seuraaviin tarpeisiin:

 • Rakennus aikainen karkea siivous
 • Rakennus suojausten asennus
 • Rakennus aikainen lautojen yms ylimääräisen tavaran siivous.
 • Karkea loppusiivous ennen lopullista hienoa siivousta.
 • Muut aputyöt sovittaessa

Käytössämme on järeääkin kalustoa toteuttamaan siivousta, mutta tärkein meillä on aina kunnossa eli ASENNE.

Meiltä löytyy:

 • Luotettava kumppanuus
 • Hyvä luottoluokitus
 • Työturvakortit
 • Valttikortit
 • Ammattilaisten työkalut
 • Erinomaiset suosittelijat, mm: Eduskunta-talo, Tampere-Talo, S-ryhmä jne.

Sovitaan juuri teille sopiva palvelu.

OTA YHTEYTTÄ

FAKTAA RAKENNUSSIIVOUKSESTA

Rakennussiivouksella tarkoitetaan rakentamisen aikaista siivousta sekä kaksivaiheista loppusiivousta sen jälkeen, kun tiloissa ei enää tehdä rakennus- tai asennustöitä. Sekä rakentamisen aikaisen siivouksen että loppusiivouksen sisältö ja vastuut määritellään usein urakka-asiakirjoissa. Rakentamisen aikaista siivousta ylläpidetään rakentamisen alusta loppusiivouksen ensimmäiseen vaiheeseen asti. Siivous pitää sisällään rakennusjätteen poiston ja karkean lian sekä pölyn ja hienojakoisen lian poistamisen kuivamenetelmiä käyttäen.

Tarkoitus

Siivouksen tarkoituksena on poistaa syntyneet pölyt ja muut epäpuhtaudet tiloista, jotta voidaan vähentää ilman pölypitoisuutta sekä pölyn siirtymistä muihin tiloihin. Näin saadaan vähennettyä pölyn leviämistä rakennuksessa, terveyshaittoja, laitevikoja ja asennettavien IV-järjestelmien likaantumista sekä parannettua työturvallisuutta ja -mukavuutta. Hyvin organisoidulla sekä koko rakennusajan kattavalla siivouksella säästetään kuluja sekä helpotetaan loppusiivousta.

Rakentamisen aikainen siivous

Työmaa tulee siivota säännöllisesti, tarvittaessa päivittäin. Rakentamisen aikaisen siivouksen laatua tulee seurata viikoittain. Työvaiheissa syntyvät jätteet ja pöly siivotaan välittömästi työvaiheen päätyttyä tai työvaiheen keskeydyttyä. Rakennusmateriaalien ja -jätteiden säilytystä rakennustiloissa tulee välttää, sillä ne hankaloittavat puhtaanapitoa.

Rakentamisen aikaisessa siivouksessa käytetään pääasiassa kuivamenetelmiä. Jätteiden keräämiseen käytetään yleensä apuna lastaa tai lapiota. Jäteaines lajitellaan syntypaikallaan jäteastioihin tai -säkkeihin, jotka tulee siirtää jätteenkeräyspisteeseen mahdollisimman pölyttömästi. Pöly ja muu hienojakoinen lika poistetaan imuroimalla käyttäen siirrettävää teollisuusimuria tai keskuspölynimuria. Mahdollisimman pitkä yhtämittainen työskentelyaika tuo parhaan tuloksen.

Perusvaatimukset rakennussiivous

Työnaikaisessa siivouksessa käytetään karkean jätteen poistossa suurtehoimuria, lastaa ja hienopölysuodattimella varustettua imuria. Tilat osastoidaan mahdollisuuksien mukaan, jolla estetään pölyn leviäminen.

Toimintakoesiivous tehdään ennen kuin ilmanvaihdon laitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Siivouksen jälkeen pinnoilla ei ole hienojakoista rakennuspölyä, kuten puu-, betoni- tai kipsipölyä, joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirran mukana. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan tehdä vain pölyämättömiä töitä.

#